گیلدا مارکت ارائه دهنده انواع سوغات اصیل خراسان جنوبی و محصولات محلی و ارگانیک به تمام هموطنان عزیز کشور

شماره تماس : ۰۹۹۰۹۶۱۰۳۹۶ / ۰۹۱۵۹۸۷۲۱۲۴

۰۵۶-۳۲۵۰۳۲۳۴

آدرس : خراسان جنوبی، شهرستان زیرکوه، نبش مطهری ۱۲، پلاک